Nie od dzisiaj wiadomo, że Poznań to miasto akademickie. Dysponuje doskonałą bazą uczelni oraz placówek kształcenia dydaktycznego.

Studia podyplomowe są niezbędne do uzyskania i podnoszenia swoich kwalifikacji oraz uprawień w różnych dziedzinach. Oferta studiów podyplomowych dostosowana jest do przyszłych pedagogów, którzy chcą zdobyć kwalifikacje potrzebne do nauczania danego przedmiotu, bądź dla nauczycieli pracujących w zawodzie, chcących poszerzyć zakres swoich kompetencji, by móc zacząć naukę drugiego lub kolejnego przedmiotu. Jest to także oferta dla specjalistów w dziedzinach ogólnych chcących ukierunkować swoje kompetencje na bardziej szczegółowe tory.

Kierunki, jakie między innymi oferuje miasto Poznań:

– zarządzanie oświatą

– wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz wsparcie rodzin

– wczesna interwencja logopedyczna

– tyflopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową

– trener personalny i dietetyka w sporcie

– terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej

– menagement i coaching sportowy

– edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera

– gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z odnową biologiczną

Powyższa klasyfikacja to tylko część z oferty, jaka jest dostępna. Pokazuje, jak szeroki jest wachlarz możliwości, jeśli chodzi o rozwój w kształceniu. Poznań to największe miasto województwa wielkopolskiego, a co za tym idzie, daje ogromne możliwości edukacyjne. To jedno z najchętniej odwiedzanych miast oraz jednak z największych lokalizacji gospodarczych. Poznań uczelnie podejmują współpracę i kooperacje z potencjalnymi pracodawcami w zakresie praktyk i staży, dlatego warto postawić na rozwój swojej  kariery właśnie w tym mieście. Innowacyjne podejście do gospodarowania, budowanie relacji na arenie międzynarodowej i przedsiębiorczość to tylko niektóre z zalet tego miasta. Daje ono sporo możliwości na przyszłe lata każdemu absolwentowi uczelni wyższej.