Zdarza się, że rodzice chcą zabrać swoje dziecko poza granice kraju. Do takich sytuacji dochodzi, kiedy dorośli chcą wyjechać z maluszkiem na wakacje albo wyjeżdżają do pracy. Opuszczenie przez dziecko naszego kraju należy wg prawa do „istotnych spraw dziecka”. W związku z powyższym zgodę na wyjazd malucha musi wyrazić zarówno matka jak i ojciec. Odstępstwem od tej reguły jest śmierć jednego z rodziców, jak również fakt pozbawienia jednego z nich władzy rodzicielskiej lub ograniczenie jej do tego stopnia, że nie obejmuje ona podejmowania decyzji w zakresie opuszczania kraju przez dziecko. Zgoda obojga rodziców nie jest również wymagana, jeżeli ojcostwo danego dziecka nie zostało ustalone.

Jeżeli pominąć powyższe wyjątki, w Polsce jest bezwzględny wymóg wyrażenia zgody przez obojga rodziców. Nie jest tutaj ważne to, czy dziecko wyjeżdża jedynie na wakacje, czy na stałe. Jeżeli ktoś myśli, że zgoda na wydanie paszportu czy dowodu osobistego jest tym samym, co zgoda na wyjazd, jest w błędzie. Zgoda na wyjazd musi być osobnym dokumentem (najlepiej aktem notarialnym), który wyjeżdżający z dzieckiem rodzic musi mieć przy sobie w chwili wyjazdu. Jeżeli nie będziemy mieć takiej zgody, drugie z rodziców może posądzić nas o uprowadzenie dziecka. Zdarza się, że rodzice, którzy nie potrafią dojść do porozumienia, zwracają się do sądu o wydanie wyroku w sprawie wyjazdu dziecka za granicę.

Kiedy rodzic ma zgodę na wyjazd, może skupić się na innych dokumentach, które potrzebne będą maluszkowi w dniu wyjazdu. Przede wszystkim to, co trzeba wziąć pod uwagę, to paszport lub dowód osobisty. Są to dwa dokumenty, które potwierdzają tożsamość dziecka i są uznawane poza granicami rodzimego kraju. Inne dokumenty, takie jak: legitymacja szkolna czy akt urodzenia, nie są na tyle ważne, aby dać dziecku możliwość przebywania w obcym kraju. Kiedy wybieramy kraj, do którego chcemy się wybrać, musimy sprawdzić, czy do przekroczenia granic wystarczy dowód osobisty, czy będzie potrzebny paszport. Na dowód osobisty (i każdy z reguły to wie) dziecko wraz z rodzicem przekroczy jedynie granice państw, które należą do Unii Europejskiej.